สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

กิจกรรมผ้าบาติก การออกแบบลายผ้า

เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมผ้าบาติก การออกแบบลายผ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ ตึก 10 เอ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 50 คน ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและถ่ายทอดต่อไปได้

แกลเลอรี่