สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการใช้วรรณกรรมเป็นฐานฯ) ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561

ลิงค์รูปภาพทั้งหมด

LINK >> https://drive.google.com/drive/folders/1aROgl3mn23oiZCMaKCCJeupiCa77fROl?usp=sharing

แกลเลอรี่