สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(หลักสูตรการผลิตและการใช้สื่อแบบวรรณกรรมเป็นฐานฯ)ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561

ลิงค์รูปภาพทั้งหมด

LINK >> https://drive.google.com/drive/folders/1gEISq-SZsXZ_ll6KOqzvJfppXbLxQn9D?usp=sharing

แกลเลอรี่