สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

บุคลากร

ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kesaree.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 10005
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
solaeh.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18501
ชื่อ :
อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
panadda.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18500
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา จะปะกียา
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานหน่วยวิจัย พัฒนา ให้บริการสื่อฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nureeda.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18500