สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kesaree.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ