สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

บุคลากร

ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kesaree.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 10005
ชื่อ :
อาจารย์ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
lunlalit.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18500
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา จะปะกียา
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nureeda.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18500
ชื่อ :
อาจารย์ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
lanlalit.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18500
ชื่อ :
นายซุกรี แวสอเหาะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
shukree.w@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18500
ชื่อ :
นายลุกมาน เจะโด
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
Lukman.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299641 ต่อ 18500