สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ทีมผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย

( รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม )

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 10005

อีเมล์  : [email protected]


อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์

(ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ)

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 18500

อีเมล์  : [email protected]


............................

( หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 18500

อีเมล์  : ........

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน

( หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา )

เบอร์ติดต่อ  : 073-299641 ต่อ 18500

อีเมล์  : [email protected]